Sáng ngày 17/3, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường:“Xác định thành phần nấm ký sinh trên côn trùng hại đậu Xanh, đậu Nành và đậu Phộng tại huyện Chợ Mới, Tri Tôn - tỉnh An Giang”. Đề tài do ThS. Văng Thị Tuyết Loan - giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng -  Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài NCKH của ThS. Văng Thị Tuyết Loan

Đề tài đã xác định thành phần nấm ký sinh côn trùng hại đậu tại huyện Chợ Mới thu được 65 mẫu nấm, phân lập được 10 mẫu phân lập ký sinh trên hai họ NoctuidaeTortricidae của bộ Lipedoptera với ký chủ là sâu ăn tạp (Spodoptera litura Fab.), sâu xếp lá đậu phộng (Archips micacerama Walker). Tác giả không thu được mẫu nấm ký sinh trên đậu nành và đậu xanh ở huyện Chợ Mới.

Ở huyện Tri Tôn, với nhiệt độ trung bình (32-34 0 C), ẩm độ trung bình (65-80%) năm 2015 và nhiệt độ trung bình (33-35 0 C), ẩm dộ trung bình (62-75%) năm 2016 không thích hợp cho phát triển của nấm ký sinh. Hơn nữa, cùng với việc nông dân sử dụng thuốc hóa học có hoạt chất với khả năng ức chế sự nảy nầm của bào tử nấm ký sinh côn trùng cao dẫn đến việc không tìm thấy mẫu nấm ký sinh trên côn trùng gây hại trên đậu tại huyện Tri Tôn trong thời gian khảo sát.

Theo Hội đồng khoa học, nội dung của đề tài có thể bổ sung vào tài liệu giảng dạy cho các môn Công nghệ Sinh học, Bảo vệ Thực vật, Vi sinh vật ứng dụng trong trồng trọt và là nguồn tài liệu tham khảo quý báu cho giảng viên và sinh viên các ngành có liên quan.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 73,85/100 điểm, xếp loại Khá.

Minh Trí - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.