Theo chương trình đào tạo ngành Việt Nam học, vừa qua, Khoa Văn hóa nghệ thuật - Trường Đại học An Giang đã tổ chức cho sinh viên lớp DH14VN và CD39VN chuyến thực tập xuyên Việt. Đây là chuyến thực tập cuối khóa và là điều kiện tốt nghiệp của các sinh viên của ngành.

Tham gia chuyến đi có thầy Nguyễn Văn Khương - Phó Trưởng khoa VHNT, thay mặt Khoa ký kết các điều khoản hợp đồng với đối tác cung ứng dịch vụ cho chuyến đi; đồng hành là các thầy cô thuộc Bộ môn Du lịch phụ trách về chuyên môn và nghiệp vụ, hướng dẫn và đánh giá kết quả thực tập của sinh viên.

Đoàn thực tập đã trải qua các tuyến du lịch trọng điểm của Việt Nam như: tuyến du lịch Tây Nguyên, tuyến du lịch Duyên hải Nam Trung bộ, tuyến du lịch Bắc Trung bộ, tuyến du lịch Tây Bắc, Đông Bắc và tuyến du lịch trung tâm Hà Nội.

Đoàn thực tế tham quan Đại Nội (Huế)

Dưới sự hỗ trợ dịch vụ từ phía Công ty Du lịch Chợ Lớn (Sài Gòn), sinh viên lần lượt được đến tham quan, học tập và thực hành nghề hướng dẫn viên du lịch tại các điểm du lịch chính trên tuyến. Ở mỗi điểm đến, sinh viên được tham quan thực tế, học hỏi kiến thức chuyên môn - nghiệp vụ bởi các thuyết minh viên tại điểm và làm quen các dịch vụ du lịch.

Đối với thời gian di chuyển trên xe, sinh viên được đội ngũ phục vụ của Công ty Du lịch Chợ Lớn và thầy cô là giảng viên Bộ môn Du lịch chia sẻ kiến thức về tuyến điểm, các chuyên đề thuyết minh và kiến thức nghiệp vụ hướng dẫn. Bên cạnh đó, sinh viên được yêu cầu vào vị trí là một hướng dẫn viên để thực hành tất cả các khâu từ thuyết minh, hoạt náo, liên hệ dịch vụ và chăm sóc đoàn tại các điểm ăn, điểm lưu trú và điểm tham quan.

Đây là một chuyến đi có ý nghĩa vô cùng thiết thực đối với sinh viên ngành Việt Nam học. Chuyến thực tập đã giúp sinh viên có điều kiện cọ xát với thực tế, cũng như có cơ hội ứng dụng những kiến thức được học trên lớp vào thực tế công việc. Qua chuyến đi, sinh viên có sự tiến bộ đáng kể về chuyên môn và nghiệp vụ cũng như sự tự tin để sẵn sàng tiếp nhận công việc hướng dẫn sau khi tốt nghiệp ra trường. Không chỉ vậy, qua từng điểm đến, với những giá trị đặc sắc về tự nhiên và nhân văn đã khơi dậy niềm tự hào về đất nước và con người Việt Nam trong mỗi sinh viên; từ đó, các bạn có nhận thức cao hơn về ngành nghề của mình - một hướng dẫn viên du lịch Việt Nam.

Phong Vũ - Khoa VHNT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.