Sáng ngày 11/3/2017,  Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu khả năng xử lý nitơ và phospho trong nước thải sinh hoạt bằng vi tảo Chlorella sp.”do TS. Nguyễn Trần Thiện Khánh – Phó Trưởng Bộ môn Môi trường & Phát triển bền vững, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường làm chủ nhiệm.

Hiện nay, vấn đề xử lý nguồn nước thải sinh hoạt đạt qui chuẩn Việt Nam được nhiều địa phương quan tâm. Việc ứng dụng phương pháp (hóa học, sinh học) được để làm giảm hàm lượng nitơ và phospho trong nước thải sinh hoạt đã được nghiên cứu, trong đó ứng dụng tảo Chlorella sp. để xử lý hàm lượng nitơ và phospho trong nước được nhà nghiên cứu chứng minh tốt nhất vì tảo Chlorella sp. vừa có hiệu quả xử lý cao (80% - 90%) vừa tiết kiệm chi phí. Do đó, đề tài thực hiện với mục tiêu đánh giá hiệu quả xử lý nitơ và phospho trong nước thải sinh hoạt của tảo Chlorella sp. ở điều kiện phòng thí nghiệm, Trường Đại học An Giang.

Đề tài được Hội đồng đánh giá cao, nếu nghiên cứu thành công có thể ứng dụng thực tiễn, giúp doanh nghiệp và cơ sở sản xuất có thể dùng tảo để xử lý nước thải, sản xuất nhiên liệu sinh học, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung như sau: điều chỉnh tên đề tài cho phù hợp; tính cần thiết và tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước nên viết ngắn gọn nhưng vẫn làm nổi bật lên tính cần thiết của đề tài; mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu nên viết rõ ràng, ngắn gọn. Kết quả đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 79,1/100 điểm và thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Á Đông - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.