Sáng ngày 23/3, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng mô hình lớp học Flip trong giảng dạy tiếng Trung ở Đại học An Giang” do ThS. Huỳnh Thị Tố Nga – Giảng viên  Khoa Ngoại ngữ làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu là ứng dụng mô hình lớp học Flip trong giảng dạy tiếng Trung. Với mô hình này, giáo viên thực hiện những video về bài giảng lý thuyết và bài tập cơ bản, chia sẻ qua mạng Internet cho người học xem trước tại nhà, nhờ thế mà toàn bộ thời gian trên lớp sẽ dành cho các hoạt động giải bài tập, ứng dụng lý thuyết bài giảng, thảo luận nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Hội đồng đã đánh giáo cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài, kết quả của đề tài không những chỉ nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Trung mà có thể định hướng cho việc áp dụng mô hình này cho các môn học khác tại Trường Đại học An Giang, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 83,75 /100 điểm và Hội đồng thống nhất cho đề tài thực hiện.

Lan Phương - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.