In bài này 

Ngày 23/3, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 - 2017 “Tác động của diễn biến hòa bình đến tư tưởng của sinh viên Trường Đại học An Giang hiện nay” do ThS. Nguyễn Hồ Thanh và ThS. Nguyễn Chí Hải – Giảng viên Bộ môn Giáo dục Quốc phòng đồng làm chủ nhiệm.

Sinh viên là lực lượng trí thức nòng cốt, có vai trò đóng góp to lớn trong việc nâng cao năng suất lao động, phát triển công nghệ trong công cuộc xây dựng đất nước, nhưng cũng là đối tượng rất dễ bị dao động bởi những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch. Vì vậy, đề tài thực hiện với mục tiêu phân tích, đánh giá sự tác động của “chiến lược diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, từ đó đưa ra các giải pháp giúp định hướng, giáo dục tư tưởng cho sinh viên.

Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài, tuy nhiên để hoàn thiện đề cương chi tiết thì tác giả cần chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Hội đồng. 

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 77,5/100 và Hội đồng thống nhất cho thực hiện.

Lan Phương - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.