Ngày 28/03, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu tài liệu giảng dạy “Lịch sử Triết học (dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh)” do PGS, TS. Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang biên soạn.

Tài liệu giảng dạy bao gồm 04 chương với 154 trang, kết cấu nội dung có tính khoa học, hệ thống và cân đối giữa các chương, dung lượng phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo cao học và nghiên cứu sinh và phù hợp với thực tiễn giảng dạy. Các trích dẫn đáng tin cậy và khoa học.

Hội đồng đã đánh giá cao tính sư phạm,giá trị khoa học, và thực tiễn của tài liệu giảng dạy. Tuy nhiên, để tài liệu được hoàn thiện hơn, Tác giả cần chỉnh một số lỗi đánh máy theo ý kiến góp ý của Hội đồng.

Theo kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, có 7/7 phiếu đồng ý nghiệm thu tài liệu giảng dạy nói trên.

Lan Phương - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.