Sáng ngày 28/03, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Năng lực sử dụng tiếng Việt của sinh viên dân tộc Khmer tại Trường Đại học An Giang hiện nay” do ThS. Trương Chí Hùng – Giảng viên Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với 3 mục tiêu:

- Đánh giá năng lực sử dụng tiếng Việt của sinh viên dân tộc Khmer tại Trường Đại học An Giang hiện nay.

- Phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến năng lực sử dụng tiếng Việt của sinh viên dân tộc Khmer.

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho sinh viên dân tộc Khmer.

Nghiên cứu năng lực sử dụng tiếng Việt trong đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt với đối tượng là học sinh, sinh viên người dân tộc là một trong những hướng nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội mang tính ứng dụng cao, phục vụ thiết thực lĩnh vực giáo dục song ngữ nói riêng, giáo dục ngôn ngữ quốc gia nói chung, góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.      

Theo Hội đồng khoa học, kết quả của đề tài  sẽ là cơ sở khoa học cho việc định hướng giảng dạy, phát triển năng lực tiếng Việt cho sinh viên Khmer tại Trường Đại học An Giang, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 73 /100 và Hội đồng thống nhất cho đề tài thực hiện.

Lan Phương - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.