Ngày 5/4 vừa qua, Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 (đợt 2).

Tại buổi họp, các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận về các thông tin tóm tắt của từng đề tài như: tính mới, tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung nghiên cứu, kết quả ứng dụng và kinh phí thực hiện.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng có 4/12 đề tài thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 3/8 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội & Nhân vănđược Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường đồng ý đề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí thực hiện năm 2017 (đợt 2), cụ thể như sau:

-         Lĩnh vực nông nghiệp:

STT

Tên đề tài
Chủ nhiệm đề tài

1

Ảnh hưởng của ngải đen (Kaempferia parviflora) lên sự tăng trưởng và sức đề kháng bệnh của cá tra (Pangasianodon hypophthlamus)

ThS. Trịnh Thị Lan– BM. Nuôi trồng Thủy sản, Khoa NN&TNTN

2

Khảo sát hoạt tính ức chế enzym Acetylcholinesterase của một số cây thuốc ở An Giang trong điều trị bệnh Alzheimer

ThS. Lê Minh Tuấn– BM. Khoa học Cây trồng, Khoa NN&TNTN

3

Nghiên cứu chế biến đa dạng hóa các sản phẩm từ giống nếp thơm CK92 của Huyện Phú Tân

TS. Hồ Thanh Bình và ThS. Trịnh Thanh Duy– BM. Công nghệ Thực phẩm, Khoa NN&TNTN

4

Thành lập bản đồ và đánh giá thực trạng nhu cầu sử dụng nước của các tiểu vùng sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

TS. Phạm Văn Quang và ThS. Phạm Duy Tiễn – BM. PTNT-QLTNTN, Khoa NN&TNTN

 

                                                                                                                       

-         Lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn:

STT

Tên đề tài
Chủ nhiệm đề tài

1

Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ ở An Giang

ThS.Nguyễn Trúc Lâm – Trung tâm NC. KHXH&NV

2

Giải pháp tăng cường các hoạt động cho hợp tác xã ở huyện Phú Tân

CN. Mai Thị Vân– Trung tâm NC. KHXH&NV

3

Phân tích giá trị dịch vụ cung cấp của hệ sinh thái rừng vùng núi tỉnh An Giang

ThS. Đặng Thị Thanh Quỳnh – TTNC. Phát triển nông thôn

 

Lan Phương - P.QLKH&HTQT

  • Charles Howie

    "Mapping and assessing the current situation of water use demand of agricultural production sub-zones in An Giang province". This looks to be a very important subject. I often think about correlation in water use management within An Giang Province, also between An Giang and its neighbours.