Sáng ngày 11/4, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xây dựng trang Web hỗ trợ quá trình dạy và học học phần Tin học chuyên ngành Sư phạm Toán”. Đề tài do ThS. Phạm Văn Bản – Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.

Kết quả của đề tài là xây dựng một website với nhiều tính năng phù hợp, hỗ trợ cho quá trình dạy và học học phần Tin học chuyên ngành Sư phạm Toán, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các sinh viên và giảng viên các chuyên ngành khác.

Tại buổi họp, các thành viên Hội đồng cũng có nhiều ý kiến góp ý cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung một số tính năng khác trên Website để nâng cao hiệu quả cho việc dạy và học.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 79,9/100 điểm, xếp loại Khá.

Lan Phương - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.