In bài này 

Gởi: Tất cả các bạn đọc của Thư Viện

Để giảm luợng bạn đọc đến mượn trả sách Thư viện trong giờ hành chánh, Thư viện sẽ mở cửa thông tầm quầy Lưu thông từ 7giờ 30 đến 21giờ 30. Bắt đầu thực hiện từ ngày thứ ba, 05/09/2006.

Riêng thứ 7 mở cửa bình thường (từ 7giờ 30 đến 10giờ 45)
Nay thư viện xin thông báo đến tất cả các bạn đọc được rõ để đến Thư viện mượn trả sách. 

Long Xuyên, Ngày 01 tháng 09 năm 2006

Thư viện.

Thư viện

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.