Sáng ngày 25/04, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Đánh giá hiệu quả các Chương trình bồi dưỡng tiếng Anh dành cho giáo viên tiếng Anh trong tỉnh An Giang”.

Đề tài do ThS. Vương Thị Mỹ Tâm - Trưởng Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế làm chủ nhiệm và các cộng tác viên (Khương Trọng Nhân và Trần Hoàng Thùy Dương - Trung tâm Tạo nguồn nhân lực và Phát triển cộng đồng) cùng thực hiện.  

ThS. Vương Thị Mỹ Tâm - Trưởng Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế, chủ nhiệm đề tài

Đề tài đã khảo sát 309 giáo viên tiếng Anh các cấp đã từng tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực cũng như phương pháp giảng dạy tiếng Anh và 47 cán bộ quản lý tại Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh An Giang, Phòng Giáo dục TP. Long Xuyên, Thoại Sơn và Chợ Mới cùng Ban Giám hiệu và tổ trưởng chuyên môn các Trường.

Kết quả khảo sát cho thấy, sau khi tham gia các chương trình bồi dưỡng tiếng Anh thì kiến thức chuyên môn, kỹ năng ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy của giáo viên được nâng lên rõ rệt, thể hiện qua kết quả học tập tiếng Anh của học sinh ở các Trường, số lượng học sinh đạt giải ở các cuộc thi tiếng Anh trong khu vực cũng gia tăng. Tuy nhiên, nhìn chung, năng lực tiếng Anh của học sinh ở các vùng nông thôn vẫn còn khoảng cách khá xa so với học sinh tại các thành phố.

Qua kết quả khảo sát, đề tài cũng đưa ra những mặt hạn chế và khó khăn trong quá trình bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên. Từ đó, nhóm tác giả đã đưa ra những kiến nghị, đề xuất đối với Ban Quản lý đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020, Sở Giáo dục & Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tại buổi họp, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài đồng thời cũng có nhiều ý kiến góp ý cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung và hình thức để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 83/100, đề tài xếp loại Khá.

Lan Phương - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.