Diễn đàn Thế giới lần thứ 4 về đối thoại đa văn hóa được tổ chức tại Baku, Cộng hòa Azerbaijan, từ ngày 5 - 6-5, với chủ đề "Tiến tới đối thoại đa văn hoá - những con đường mới cho an ninh, hòa bình và phát triển bền vững". Diễn đàn nhằm mục đích thúc đẩy và duy trì sự hiểu biết và đối thoại trong và giữa các nền văn hoá.

 
die-danT6-AWUD-1.jpg
 
Diễn đàn dưới sự bảo trợ của ngài Ilham Aliyev, Tổng thống Cộng hoà Azerbaijan, do UNESCO phối hợp với Liên minh các nền văn minh Liên hiệp quốc, Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO), Hội đồng châu Âu, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Hồi giáo (ISESCO), Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) và Trung tâm Bắc-Nam của Hội đồng châu Âu tổ chức.
 
Chương trình nghị sự của diễn đàn bao gồm các chủ đề như vai trò của đức tin, tôn giáo, di dân, an sinh xã họi, thể thao, giáo dục, nghệ thuật, phát triển bền vững, ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực, thương mại hóa trong xây dựng lòng tin và sự hợp tác giữa các nền văn hoá và văn minh.
 
Diễn đàn sẽ có sự hiện diện của lãnh đạo của các chính phủ, các bộ trưởng, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các nhà hoạch định chính sách cao cấp, các chuyên gia văn hoá, các đại sứ thiện chí, các chuyên gia, nhà báo, các nhà trí thức và các nhà hoạt động nổi bật trong các lĩnh vực liên quan.
 
Trong bối cảnh hiện nay, Diễn đàn nhằm mục đích xây dựng một nền tảng quốc tế để khuyến khích mọi cá nhân, các quốc gia và các tổ chức trên toàn cầu hành động cụ thể để hỗ trợ đa dạng, đối thoại và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia bằng cách nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của cuộc đối thoại đa văn hóa trên toàn thế giới.

Theo baoangiang

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.