Ngày 5/5 vừa qua, tại phòng Chuyên đề 222 – khu văn phòng khoa đã diễn ra lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên lớp DH14QM (ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường) và lớp DH14MT (ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường), Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường.

Sinh viên Nguyễn Thanh Phúc bảo vệ khóa luận "Khảo sát, đánh giá, phân vùng sinh thái khu vực đồi núi tỉnh An Giang" trước Hội đồng

Trong đợt bảo vệ khóa luận này có 2 Hội đồng khoa học chấm điểm theo chuyên ngành. Hội đồng 1 do ThS. Trương Đăng Quang - Phó Trưởng Khoa CN-KT-MT làm Chủ tịch. Hội đồng 2 do TS. Nguyễn Trung Thành – Trưởng Bộ môn Môi trường và Phát triển bền vững làm Chủ tịch. Quý thầy cô thuộc bộ môn Môi trường và Phát triển bền vững làm giáo viên phản biện.

Đợt bảo vệ này có 10 sinh viên lớp DH14QM cùng 2 sinh viên lớp DH14MT được chọn làm khóa luận tốt nghiệp. Đây là những sinh viên có điểm tích lũy đạt loại giỏi trong quá trình học tập tại Trường (ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường là khóa đầu tiên Trường Đại học An Giang đào tạo kĩ sư môi trường chuyên ngành quản lý). Các đề tài nghiên cứu về một số nội dung như: quản lý chất thải rắn nguy hại trong canh tác lúa, quản lý chất thải rắn y tế nguy hại, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, khảo sát - đánh giá - phân vùng sinh thái… và được thực hiện trong thời gian 4 tháng.

Sinh viên Huỳnh Thị Yến Nhi bảo vệ khóa luận "Khảo sát, đánh giá, phân vùng sinh thái lưu vực sông Tiền và sông Hậu tỉnh An Giang” trước Hội đồng

Hội đồng phản biện đã đánh giá cao phần thuyết trình khóa luận của các sinh viên. Kết quả, các đề tài đều đạt trên 8.5 điểm, xếp loại Giỏi; đặc biệt khóa luận “Khảo sát, đánh giá, phân vùng sinh thái lưu vực sông Tiền và sông Hậu tỉnh An Giang” của sinh viên Huỳnh Thị Yến Nhi đạt điểm số cao nhất là 9.4 và được các thầy cô đánh giá  cao kết quả nghiên cứu.

Nhóm sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên Môi trường cùng quý thầy cô Hội đồng

Thanh Phúc - DH14QM (Ảnh: Kim Anh - CD40SM)

  • Phan Phước Vạn

    Để làm một khóa luận tốt nghiệp tốt chắc hẳn các bạn bỏ thời gian, công sức rất nhiều, nào là tìm kiếm đề tài, tìm nội dung, khảo sát, tìm kiếm tài liệu, thí nghiệm và những chuyến đi thực tế. Chúc mừng các bạn đã bảo vệ được khóa luận thành công