Tuần qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang vừa tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Ảnh hưởng của bón Silic, Boron và phun Ethephon lên sinh trưởng, năng suất và phẩm chất mè tại An Giangdo ThS. Võ Thị Xuân Tuyền – Giảng viên Bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

ThS. Võ Thị Xuân Tuyền – Giảng viên Bộ môn Khoa học Cây trồng, chủ nhiệm đề tài

Đề tài thực hiện với mục tiêu: Xác định hàm lượng Silic, Boron và Ethephon tối ưu nhằm cải thiện năng suất và chất lượng cho cây mè canh tác trong vụ Xuân Hè tại An Giang.

Đề tài sẽ thực hiện thí nghiệm gồm 2 giai đoạn: thí nghiệm trong nhà lưới và thực nghiệm ngoài đồng để có cơ sở khoa học khuyến cáo cho nông dân trồng mè trong Tỉnh.

Các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài, đồng thời cũng có nhiều ý kiến góp ý cho Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện đề cương và có nội dung, phương pháp nghiên cứu tốt hơn. Kết quả, điểm trung bình của đề tài đạt 83/100 và Hội đồng thống nhất cho đề tài thực hiện.

Lan Phương - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.