Vừa qua, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã phê chuẩn đưa Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang vào danh mục các tạp chí được tính điểm công trình khoa học từ năm 2017.


Cụ thể là 6 Hội đồng ngành, liên ngành (12 lĩnh vực khoa học) như sau:

1) Nông nghiệp – Lâm nghiệp (0,50 điểm);

2) Chăn nôi – Thú y – Thủy sản (0,50 điểm);

3) Hóa học – Công nghệ thực phẩm (0,25 điểm);

4) Triết học – Xã hội học – Chính trị (0,25 điểm);

5) Giáo dục học (0,25 điểm);

6) Kinh tế (0,25 điểm).

Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản vào tháng 07/2013. Tạp chí giới thiệu và công bố kết quả nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực thuộc khoa học lý thuyết và ứng dụng. Tạp chí có chỉ số đăng kí quốc tế ISSN 0866-8086 và được xuất bản 2 tháng/1 kỳ (trong đó có 2 kỳ xuất bản bằng ngôn ngữ tiếng Anh).

Để cộng tác, các tác giả có thể gửi bài viết qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc truy cập website: http://sj.agu.edu.vn để xem trực tuyến các bài viết đã được công bố.

Anh Thư – TV (Tổng hợp thông tin từ BBT Tạp chí Khoa học)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.