In bài này 

Ngày 11/5 vừa qua, lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên lớp DH14CT (Chuyên ngành Giáo dục Chính trị) đã được tổ chức tại phòng Chuyên đề 222 – khu Văn phòng khoa.

Lớp DH14CT có 4 sinh viên được chọn thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Đây là những bạn có kết quả tích lũy loại giỏi trong suốt quá trình học tập.

Các sinh viên chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên chủ nhiệm của mình

Có 2 Hội đồng khoa học được thành lập để phản biện các đề tài. Hội đồng 1 do ThS. Lê Thị Thu Nguyệt - Phó Trưởng Khoa Lý luận Chính trị làm Chủ tịch, Hội đồng 2 do ThS. Trần Văn Hùng – Trưởng Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin làm Chủ tịch và quý thầy cô trong khoa làm giáo viên phản biện.

Các đề tài nghiên cứu được thực hiện trong 4 tháng, xoay quanh một số vấn đề như: giáo dục giá trị truyền thống dân tộc và phát triển lý tưởng các mạng cho sinh viên, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa…  Hội đồng phản biện đã đánh giá cao phần thuyết trình khóa luận của các sinh viên. Các bài khóa luận đều mang tính thời sự cao và đều đạt loại Giỏi. Đặc biệt khóa luận “Phát triển lý tưởng cách mạng cho sinh viên trường Đại học An Giang hiện nay” của bạn Trương Thị Dạ Thủy xếp loại Xuất sắc (9.5 điểm).

Gia Đạt - DH15CT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.