Trong số 16 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc và 156 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi năm 2017, có 7 sinh viên đã vinh dự đạt danh hiệu Thủ khoa của Khoa. Thân mời bạn đọc cùng làm quen với các bạn qua những hình ảnh sau!

 

 

 

 

 

 

Thu Nguyên - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.