Vừa qua, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Khả năng xử lý nitơ và phospho trong nước thải sinh hoạt bằng vi tảo Chlorella sp.. Đề tài do TS. Nguyễn Trần Thiện Khánh – Phó Trưởng Bộ môn Môi trường & Phát triển bền vững, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường làm chủ nhiệm; ThS. Võ Thị Dao Chi – Giảng viên Khoa KT-CN-MT và  bạn Nguyễn Thị Phương Dung – sinh viên Khoa KT-CN-MT làm thành viên.

Theo nhóm tác giả, trong nước thải sinh hoạt có chứa hàm lượng nitơ và phospho rất lớn, vì vậy đây là điều kiện thuận lợi cho các loài thực vật thủy sinh phát triển mạnh rồi chết đi, thối rửa và gây ô nhiễm nguồn nước. Một trong những phương pháp sinh học dùng để xử lý nguồn nước thải là tảo, đặc biệt là tảo Chlorella sp. có khả năng xử lý nitơ và phospho rất tốt, có thể loại bớt tạp chất, làm sạch, đưa vào nguồn tiếp nhận và tái sử dụng. Do đó, đề tài nhằm mục tiêu xác định khả năng xử lý nitơ và phospho trong nước thải sinh hoạt ở An Giang; tạo nền tảng tiến hành ứng dụng mô hình thực tế đối với nguồn nước thải sinh hoạt.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong vấn đề bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, Hội đồng có một số góp ý về hình thức và nội dung để đề tài hoàn chỉnh như sau: viết tên loài tảo theo qui định khoa học, bổ sung nội dung, phương pháp và kết quả phân tích BOD; cơ sở chọn mật độ tảo để tiến hành thí nghiệm; so sánh kết quả giữa hai thí nghiệm để biết mật độ phát triển của tảo.

Kết quả, Hội đồng đánh giá đề tài đạt 84,4/100 điểm, xếp loại Khá.

Á Đông - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.