Sáng ngày 15/7/2017, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Khả năng xử lý nước thải dệt nhuộm của xúc tác nano oxit phèn sắt trong hệ Fenton rắn” do TS. Nguyễn Trung Thành – Trưởng Bộ môn Môi trường & Phát triển bền vững; ThS. Phan Phước Toàn và ThS. Ngô Thúy An – Giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài NCKH của nhóm tác giả Khoa KT-CN-MT

Ngành dệt may được xem là ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong những năm gần đây. Tuy nhiên, lượng nước thải từ ngành công nghiệp dệt đã và đang ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và sức khỏe người dân, dư lượng hóa chất trong nước thải có thể gây ra các bệnh mãn tính và các bệnh ung thư đối với người và động vật. Hiện nay, có nhiều phương pháp hóa học, sinh học, lý học….được áp dụng để xử lý nước thải dệt nhuộm, trong đó phương pháp Fenton được xem là có hiệu quả cao trong việc xử lý nước thải dệt nhuộm. Do đó, việc tận dụng nguồn nước phèn để xử lý nước thải dệt nhuộm sẽ mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường bởi không tạo ra bùn thải và hạn chế sự tiêu tốn hóa chất, giúp nhà sản xuất tận dụng nguồn nước phèn để sản xuất ra vật liệu xúc tác hiệu quả, rẻ tiền và thân thiện với môi trường.

TS. Nguyễn Trung Thành - Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu

Với mục tiêu chế tạo vật liệu nano oxit sắt từ nước nhiễm phèn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và ứng dụng làm xúc tác trong xử lý nước thải dệt nhuộm, nhóm nghiên cứu nhận thấy vật liệu nano oxit phèn sắt cho hiệu quả xử lý cao vì những thuận lợi sau: hiệu quả xử lý độ màu và COD cao hơn so với vật liệu nano oxit sắt, nguồn nguyên liệu dồi dào và dễ tìm, qui trình tổng hợp đơn giản dễ kiễm soát…

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính khoa học và khả năng ứng dụng của đề tài. Kết quả đánh giá của Hội đồng đạt 92,85/100 điểm, xếp loại Xuất sắc.

Á Đông – P.QLKH&HTQT

  • Tô Thúy Huỳnh

    Chúc mừng thầy Nguyễn Trung Thành, thầy thường có các ý tưởng hay về ứng dụng của các vật liệu nano trong xử lý nước thải và cải thiện chất lượng nước, giảm ô nhiễm môi trường. Hi vọng đề tài này sớm đưa vào thực tiễn và áp dụng rộng rãi cho ngành dệt nhuộm.