Chiều ngày 17/7/2017, Chi bộ XXVIII (Chi bộ sinh viên ngành Kế toán, Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh) đã long trọng tổ chức Đại hội lần III, nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội được tổ chức theo công văn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy Trường Đại học An Giang về việc tổ chức đại hội các chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ và bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trịnh Phước Nguyên – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học An Giang, cùng tất cả các đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ XXVIII.

Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Kim Ngân – Phó Bí thư Chi bộ XXVIII đã thông qua Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2017. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ XXVIII đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, triển khai nghiêm túc, sâu rộng việc các công văn của cấp trên và đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể đảng viên.

Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ XXVIII đặt ra một số chỉ tiêu để phấn đấu như sau: 100% đảng viên là sinh viên tốt nghiệp đúng hạn; ít nhất 85% đảng viên là sinh viên có kết quả học tập đạt loại Khá trở lên, không có Đảng viên sinh viên đạt loại yếu kém;…

 Thay mặt Chi ủy đương nhiệm, đồng chí Phùng Thị Thu Hương – Bí thư Chi bộ đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017. Báo cáo đã nêu rõ những ưu điểm và hạn chế của Chi ủy, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần II, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ tới.

Thông qua bầu cử, Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 3 đồng chí: đồng chí Phùng Thị Thu Hương – Giảng viên bộ môn Tài chính Kế toán giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Huyền - DH16KT giữ chức vụ Phó Bí thư.

Ban Chi ủy nhiệm kì mới ra mắt Đại hội

Thay mặt Đảng ủy Trường, đồng chí Trịnh Phước Nguyên nhất trí với những nội dung được đề xuất trong báo cáo chính trị trình Đại hội lần III, nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ XXVIII và mong rằng Chi ủy nhiệm kỳ mới sẽ lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Thu Hương – Khoa KT-QTKD

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.