Hòa cùng không khí phấn khởi chào mừng đại hội chi đảng bộ các cấp, ngày 23/7, Chi bộ XIX ( Chi bộ sinh viên khối Khoa học Tự nhiên – khoa Sư Phạm) đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 4,nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thơ – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học An Giang cùng tất cả các đồng chí đang sinh hoạt tại Chi bộ.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ XIX đã hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng Đảng, đặc biệt là triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về công tác học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua so sánh và đánh giá, Chi bộ đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ trước đề ra. Toàn bộ đảng viên của Chi bộ thực hiện nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ văn hóa, nhận thức và thường xuyên rèn luyện tư tưởng chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thạt - Bí thư Chi bộ thông qua báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2017

Trước những thách thức đặt ra trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ đã đề ra những phương hướng, chỉ tiêu nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi đảng viên, cụ thể như sau: 90% đảng viên là sinh viên có kết quả học tập đạt loại Khá trở lên, 100% đảng viên là sinh viên có kết quả rèn luyện từ 70 điểm trở lên, 100% đảng viên là sinh viên năm cuối có đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường. Qua báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ cũng đã nhìn nhận ưu điểm và hạn chế cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 3 đồng chí: đồng chí Nguyễn Văn Thạt - Giảng viên bộ môn Hóa Học giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Phạm Thị Thu Hiền – DH15LY giữ chứ vụ Phó Bí thư và đồng chí Huỳnh Thanh Hương- DH16TO giữ chức vụ Chi ủy viên.

Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội

Thay mặt Đảng ủy Trường, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thơ nhất trí với những nội dung được đề xuất trong báo cáo chính trị trình Đại hội lần 4, nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ XIX và mong rằng Ban chi ủy nhiệm kỳ mới sẽ lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; đồng chí cũng mong muốn Chi bộ phát huy hơn nữa sự năng động trong công tác, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Lê Bông - DH15HH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.