Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ và bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới, vừa qua, Chi bộ XXVII (Chi bộ sinh viên ngành Tài chính – ngân hàng, Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh) đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Trịnh Phước Nguyên – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học An Giang đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ XXVII đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, triển khai và thực hiện nghiêm túc, sâu rộng nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05- CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể đảng viên.

Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ XXVII đặt ra một số chỉ tiêu để phấn đấu như sau: 100% đảng viên là sinh viên năm cuối đủ điều kiện tốt nghiệp; 100% đảng viên là sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên; kết nạp ít nhất 4 đảng viên mới;…

Thay mặt Chi ủy đương nhiệm, đồng chí Lê Thị Mỹ Vân – Bí thư Chi bộ đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017. Báo cáo đã nêu rõ những ưu điểm và hạn chế của Chi ủy, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần 2 đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ tới.

Ban chi ủy XXVII nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 3 đồng chí: đồng chí Lê Thị Mỹ Vân – Chuyên viên Khoa Kinh tế - QTKD giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Tô Thị Thư Nhàn – Giảng viên bộ môn Tài Chính – Kế toán giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Hồ Thị Mỹ Duyên – sinh viên  DH16NH giữ chức vụ Chi ủy viên.

Thay mặt Đảng ủy Trường, đồng chí Trịnh Phước Nguyên nhất trí với những nội dung được đề xuất trong báo cáo chính trị trình Đại hội lần 3, nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ XXVII. Đồng chí đánh giá cao các chỉ tiêu mà Đại hội đã thông qua và mong rằng Ban chi ủy nhiệm kỳ mới sẽ lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Quý đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm

Thư Nhàn - Khoa KT-QTKD

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.