Nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ trước và xác định phương hướng nhiệm vụ của chi bộ trong giai đoạn 3 năm tiếp theo, đồng thời lựa chọn những đồng chí có đầy đủ phẩm chất năng lực để bầu vào Ban chi ủy Chi bộ III, ngày 25/7, tại phòng họp 2 - khu A - khoa Sư phạm, tập thể Chi bộ III đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Đến tham dự Đại hội, đồng chí Phạm Phát Tân đại diện cho Đảng uỷ Trường đã cùng tập thể Chi bộ nghiên cứu kỹ lưỡng các văn kiện của Đại hội và cùng trao đổi thảo luận nghiêm túc, thận trọng và có trách nhiệm về nội dung các văn kiện, đặc biệt là giải pháp thực hiện các chỉ tiêu Chi bộ đã đề ra và phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Toàn cảnh Đại hội


Chi bộ III chịu trách nhiệm lãnh đạo các Bộ môn Ngữ văn, Lịch Sử và Địa Lý, nhiệm vụ chủ yếu là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tập thể Chi bộ luôn cố gắng xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong mọi hoạt động, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, triển khai và thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng ủy, bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, lãnh đạo các bộ phận của Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị quan trọng của Chi bộ nói riêng và Đảng bộ Đại học An Giang nói chung.

Đồng chí Bùi Hoàng Anh - Phó Bí thư Chi bộ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017

Đồng chí Lê Thị Liên - Bí thư Chi bộ thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ cũ

Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 gồm ba đồng chí: Bí thư Bùi Hoàng Anh, Phó Bí thư Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương và chi uỷ viên Nguyễn Bảo Kim.

Đồng chí Phạm Phát Tân đã tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy mới và đồng chí tân Bí thư chi bộ Bùi Hoàng Anh cùng tập thể Chi bộ đã hạ quyết tâm đoàn kết, đồng lòng cùng nhau nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn thử thách để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Ban chi ủy Chi bộ III nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội
 

Đồng chí Phạm Phát Tân - Ủy viên BCH Đảng bộ Trường trao hoa cho Ban chi ủy nhiệm kỳ cũ

Trình Chân - Khoa SP

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.