Vừa qua, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nhân giống cây Khoai Môn (Colocasia esculenta L.) An Giang bằng phương pháp nuôi cấy mô”. Đề tài do ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Quy trình vi nhân giống cây khoai môn theo nghiên cứu của tác giả như sau:

Ươm tạo mầm củ giống (3-4 tuần) -> Tạo nguồn mẫu in vitro(3-4 tuần) ->Tái sinh chồi trên môi trường MS+2mg/l BA (6 tuần) -> Nhân chồi trên môi trường MS+ 2-3 mg/l BA + 0,5 mg/l NAA (8 tuần) ->Thuần dưỡng tốt trên giá thể tro trấu (6 tuần) -> Cây Khoai Môn nuôi cấy mô tích nghi sau 2 tuần tuổi (2 tuần).

Kết quả của đề tài đã bước đầu xác định được một số điều kiện nuôi cấy in vitro cây khoai môn và thuần dưỡng cây khoai môn nuôi cấy mô để tiến tới hoàn thiện quy trình vi nhân giống đối tượng này, nhằm cung cấp cây giống chất lượng cho sản xuất trên quy mô lớn. Đề tài còn là nguồn tài liệu tham khảo quý báu cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành Công nghệ sinh học, Sinh học ứng dụng và những ngành có liên quan.

Theo kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 85,28/100 điểm, xếp loại Tốt và Hội đồng thống nhất cho nghiệm thu.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài NCKH của ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Chủ nhiệm đề tài

Minh Trí - P. QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.