Vừa qua, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xây dựng hệ thống hỗ trợ nhật ký điện tử và truy nguồn gốc tôm càng xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Phú Thuận, Thoại Sơn”.

Đề tài do TS. Nguyễn Văn Hòa – Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin và ThS. Huỳnh Phước Hải – Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật phần mềm đồng chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Sau khi tiếp nhận công nghệ sản xuất tôm giống từ Isreal, Trung tâm Giống thủy sản An Giang có thể sản xuất và cung cấp đủ nguồn tôm chất lượng cao cho các hộ nuôi. Vì vậy, tôm được xem là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh An Giang. Tuy nhiên, để đảm bảo yêu cầu an toàn thực phẩm và tăng sức cạnh tranh cũng như nâng cao ý thức của người nuôi, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùn, UBND Tỉnh yêu cầu chuỗi giá trị từ khi nuôi tôm đến tôm thương phẩm bán ra thị trường phải đạt tiêu chuẩn VietGAP. Do đó, ngoài các yếu tố như môi trường nuôi, chất lượng con giống thì giải pháp kỹ thuật giúp người nuôi có thể ghi nhật ký và truy nguồn gốc tôm thương phẩm là rất cần thiết.  

Với mục tiêu “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ việc ghi chép nhật ký của quá trình nuôi tôm càng xanh theo tiêu chuẩn VietGAP và truy nguồn gốc của tôm thương phẩm theo yêu cầu của VietGAP”, kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả đã góp phần giúp người nuôi ghi nhật ký tôm càng xanh theo tiêu chuẩn VietGAP; đồng thời tạo nên hệ thống trực quan, dễ thao tác và sử dụng trên các thiết bị công nghệ như: máy tính, điện thoại thông minh, laptop. Kết quả của đề tài giúp người tiêu dùng, nhà phân phối dễ dàng truy nguồn gốc tôm thương phẩm và giúp nhà quản lý, cán bộ kỹ thuật theo dõi hiện trạng, quy mô sản xuất, dự kiến năng suất và thời điểm thu hoạch cho từng ao nuôi.

Đề tài đã được Trung tâm sản xuất Giống thủy sản An Giang đưa vào ứng dụng cho các hộ nuôi tại huyện Thoại Sơn. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính khoa học và ứng dụng của đề tài. Kết quả đánh giá của Hội đồng đạt 89,3/100 điểm, xếp loại Giỏi.  

 

Á Đông – P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.