Vừa qua, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường. Đề tài “Hiện trạng tro trấu phát sinh từ các lò đốt gạch trên địa bàn xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang” do bạn Nguyễn An Khang (DH14QM) làm chủ nhiệm.

Sản xuất gạch đất nung được xem là làng nghề truyền thống tại xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương. Tuy nhiên, lượng tro trấu phát sinh từ việc sản xuất gạch đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân và môi trường xung quanh. Do đó, đề tài nhằm mục tiêu khảo sát hiện trạng tro trấu phát sinh từ các lò đốt gạch trên địa bàn xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng nguồn tro trấu hiệu quả.

Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số tro trấu bị đổ xuống kênh rạch, người dân chưa có ý thức, hiểu biết về sự ảnh hưởng của tro trấu đến sức khỏe và môi trường. Hội đồng đánh giá cao tính khoa học của đề tài và khuyến khích tinh thần nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài. Tuy nhiên, Hội đồng có một số góp ý về hình thức và nội dung để đề tài hoàn chỉnh như: trình bày báo cáo theo qui định NCKH, thống nhất cách xử lý số liệu, viết ngắn gọn kết quả nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo.

Kết quả đánh giá của Hội đồng đạt 80/100 điểm, xếp loại Khá. 

Á Đông - P.QLKH&HTQT

  • Charles Howie

    An interesting subject. 15 years ago, when I was interviewing farmers in Chauh Thanh District, An Giang Province as part of my doctoral studies, farmers told me they sold husks to brick makers and later bought the ash back to use as fertiliser. Has this ceased, does this no longer happen? Has this been replaced by chemical fertiliser? It would be interesting to know if farmers still use ash, as fertiliser or in any other way. In Scotland, when we burned coal to make electricity, the ash was use as infill and for making bricks. I can imagine the ash may not be good for invertebrates in the water. Invertebrates are at the bottom of the food chain, so damage to them would have a negative impact on higher organisms, such as fish.