Chiều ngày 13/9, Hội đồng nghiệm thu tài liệu giảng dạy (TLGD) của Khoa Sư phạm và đại diện Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu 3 TLGD của giảng viên Bộ môn Toán.

Các tài liệu gồm: Lý thuyết Galois - tác giả Lê Văn Chua, Toán C - đồng tác giả Nguyễn Phương Thảo và Diệp Hoàng Ân, Xác suất - Thống kê B - tác giả Diệp Hoàng Ân. Sau khi nghe các tác giả trình bày về TLGD, Hội đồng có ý kiến đối với từng tài liệu như sau:

Đối với TLGD Lý thuyết Galois: Đây là môn học cung cấp những kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực chuyên ngành đại số và hiện nay có rất ít tài liệu viết bằng tiếng Việt về lĩnh vực này. Vì vậy, việc biên soạn tài liệu giảng dạy này góp phần làm phong phú nguồn học liệu cho môn học, giúp sinh viên có được tài liệu tham khảo tốt cho quá trình tự học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành sư phạm Toán của Trường Đại học An Giang. Tài liệu được tác giả trình bày rõ ràng, các thuật ngữ toán được dùng chính xác, dung lượng phù hợp với thời lượng của học phần. Tuy nhiên, tài liệu vẫn còn một một số lỗi như: lỗi chính tả, đánh số chương, trình bày văn bản. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của hội đồng, TLGD đạt 5/5 phiếu đồng ý cho nghiệm thu.

Đối với TLGD Toán C: Tài liệu được biên soạn phù hợp với chương trình đào tạo, đảm bảo yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và phân phối số tiết trong chương trình. Kiến thức được trình bày trong tài liệu chính xác, đảm bảo tính logic của môn học. Bên cạnh đó, tài liệu vẫn còn một vài lỗi chính tả, định dạng font chữ và còn một số hạn chế về các ví dụ ứng dụng trong nông nghiệp hay các lĩnh vực khác trong thực tiễn. Có 5/5 thành viên Hội đồng đồng ý cho nghiệm thu.

Đối với TLGD Xác suất - Thống kê B: Tài liệu được biên soạn gồm 6 chương là sự tổng hợp có chọn lọc từ các nguồn tài liệu có chất lượng, cộng với kinh nghiệm thực tế giảng dạy của tác giả. Với dung lượng kiến thức đầy đủ và khoa học, tài liệu đã đáp ứng tốt nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên giảng viên. Tuy nhiên, trong khi biên soạn, tài liệu vẫn mắc phải một vài lỗi nhỏ, đặc biệt là lỗi về mặt hình thức trình bày, về văn phong. Hội đồng nghiệm thu TLGD thống nhất nghiệm thu tài liệu này với 5/5 phiếu và yêu cầu tác giả chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng để tài liệu hoàn thiện hơn.

Kim Bách – K.SP

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.