Ngày 8/9 vừa qua, Hội đồng Khoa học và Ban chủ nhiệm Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên đã họp xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi trâu tại An Giang”. Đề tài do bạn Dương Yến Linh (DH15CN, ngành Chăn nuôi) làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học gồm 9 thành viên do TS. Hồ Thanh Bình - Trưởng khoa NN-TNTN làm Chủ tịch, phản biện 1 - TS.Nguyễn Th ế Thao (Trưởng Bộ môn Chăn nuôi Thú y), phản biện 2 - ThS.Nguyễn Thị Thu Hồng (Giảng viên BM).

Buổi xét duyệt đề cương NCKH của bạn Dương Yến Linh - DH15CN

Tại An Giang, từ năm 2012 đến nay thì số lượng đàn trâu được nuôi đã giảm và không có nghiên cứu nào được thực hiện trên đàn trâu, việc đánh giá tiềm năng và thực trạng ngành chăn nuôi trâu ở An Giang là cần thiết. Đề tài được thực hiện nhằm đề ra giải pháp thúc đẩy sự phát triển của đàn trâu và nhằm tạo ra nền tảng cơ bản cho những bước nghiên cứu tiếp theo.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo, Hội đồng Khoa học nhận xét đề tài mang tính khả thi, ứng dụng cao và có một số góp ý bổ sung để góp phần hoàn thiện đề tài. Theo Hội đồng, đề tài đã góp phần khuyến khích khả năng học tập, sáng tạo trong NCKH cho sinh viên. Kết quả Hội đồng đã nhất trí thông qua đề tài với 82,3 điểm.

Phước Chiến - DH16CN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.