Ngày 23/9, Hội đồng nghiệm thu tài liệu giảng dạy (TLGD) của Khoa Sư phạm và đại diện Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu TLGD môn Ngôn ngữ học văn bản do tác giả Nguyễn Nguyệt Nga - Giảng viên Bộ môn Giáo dục Tiểu học biên soạn.

Ngôn ngữ học văn bản là môn học cung cấp những kiến thức về ngôn ngữ học văn bản, tính liên kết của văn bản; đoạn văn và mối liên hệ liên kết trong văn bản; kết cấu nội dung và bố cục văn bản. Những kiến thức này phù hợp với chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, giúp sinh viên vừa tổng hợp những kiến thức đã học ở cá học phần Tiếng Việt và Văn học vừa rèn luyện kỹ năng phân tích và tạo lập văn bản, phục vụ tốt cho việc giảng dạy Tiếng VIệt ở trường Tiểu học sau này.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu TLGD học phần Ngôn ngữ học văn bản

Theo Hội đồng nghiệm thu, đây là tài liệu hữu ích cho việc giảng dạy và nghiên cứu khi dạy và học học phần Ngôn ngữ học văn bản. Tài liệu giảng dạy này góp phần làm phong phú nguồn học liệu cho môn học, giúp sinh viên có được tài liệu học tập, tham khảo tốt cho quá trình tự học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành sư phạm Giáo dục Tiểu học của Trường Đại học An Giang. Tài liệu được tác giả trình bày rõ ràng, hệ thống và cân đối giữa các chương. Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu rõ ràng, tường minh, sử dụng đúng thuật ngữ chuyên ngành, đúng phong cách một tài liệu khoa học. Tuy nhiên, tài liệu vẫn còn một một số lỗi như: một số thuật ngữ khi sử dụng còn chưa thống nhất, lỗi đánh máy, lỗi trích dẫn tài liệu tham khảo, trích dẫn danh mục bảng...

 Kết quả bỏ phiếu đánh giá của hội đồng, TLGD đạt 5/5 phiếu đồng ý cho nghiệm thu.

Kim Bách - K.Sư phạm

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.