Từ ngày 17-21/10, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học tại Trường Đại học An Giang.

Sau đây là một số hình ảnh e-News ghi nhận được từ đợt khảo sát!

Hồng Loan - Anh Thư - Minh Trí

  • Sứ Thị Quỳnh Nga

    Buổi đánh giá diễn khá tốt đẹp và có sự chuẩn bị tốt