Ngày 9/12/2017, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Sổ liên lạc điện tử” do ThS. Lê Quốc Cường - Phó Hiệu trưởng và ThS. Phan Minh Trung – Trung tâm Tin học đồng chủ nhiệm.

ThS. Phan Minh Trung báo cáo đề tài trước Hội đồng

Với mục tiêu xây dựng phần mềm có chức năng quản lý sổ liên lạc trực tuyến tại trường Phổ thông Thực hành Sư phạm, đề tài được Hội đồng đánh giá cao giá trị ứng dụng, góp phần giúp hệ thống quản lý đào tạo tại Trường PTTH Sư phạm đạt hiệu quả trong công tác thống kê, đánh giá xếp loại, xếp hạng học sinh cấp 2; giúp phụ huynh có thể theo dõi kết quả học tập trực tuyến của con em và phản hồi ý kiến với nhà Trường.

Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa một số nội dung để hoàn thiện đề tài: thiết kế lại bộ cục đề tài chặt chẽ hơn, điều chỉnh phần tóm tắt theo hướng một báo cáo khoa học, bổ sung phần hướng dẫn người dùng và cơ sở dữ liệu... Hội đồng thống nhất nghiệm thu sau khi chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo theo góp ý.

Kết quả, Hội đồng đánh giá đề tài đạt 78/100 điểm, xếp loại khá.

Á Đông – P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.