Cuối tuần qua, Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Xây dựng qui trình nhân giống và kỹ thuật trồng loài Bình vôi (Stephania sp.) đặc thù của vùng núi An Giang theo phương pháp gieo hạt và giâm cành. Đề tài do ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học (Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên) làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài NCKH của ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Với phương pháp đánh giá kết hợp giữa hình thái và kiểu gen, chủ nhiệm đề tài đã xác định được hai loài Bình vôi hiện diện ở An Giang là Stephania kwangsiensis (hay Stephania rotunda)Stephania cephalantha đều thuộc họ Tiết Dê (Menispemaceae).

Thí nghiệm cho thấy tỷ lệ nảy mầm của hạt Bình vôi Stephania kwangsiensis tốt nhất là khi sử dụng hạt tươi, sau 8 tuần gieo đạt 43,33%. Cây Bình vôi phát triển tốt trên nền đất cát bổ sung phân hữu cơ. Khi tiến hành giâm cành và trồng 2 loài Bình vôi này ngoài vườn thì cả 2 loài đều sinh trưởng tốt trên nền giá thể có bổ sung phân HCVS ANVI nhưng Bình vôi Stephania kwangsiensis có sức sống mạnh, đạt tỉ lệ sống cao và phát triển tốt hơn Bình vôi Stephania cephalantha.

Hội đồng khoa học đã đánh giá cao kết quả đạt được của đề tài. Để phù hợp hơn với kết quả nghiên cứu, Hội đồng đề nghị chủ nhiệm điều chỉnh tên đề tài thành:“Định danh, xây dựng qui trình nhân giống và nuôi trồng 2 loài Bình vôi đặc thù ở vùng núi An Giang”.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng là 84,85/100 điểm, đạt loại Khá.

Minh Trí - P. QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.