TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

             THƯ VIỆN        

        Số: 07 /TB-ThV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   
 

  An Giang, ngày 18  tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT

chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”

(Căn cứ vào Kế hoạch số 61/KH-ĐHAG ngày 17/01/2018 của PHT ĐHAG)

 

Thực hiện theo Hướng dẫn số 54 – HD/BTGTU ngày 29/12/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 2 – HD/ĐU ngày 08/01/2018 của Đảng ủy Trường Đại học An Giang về học tập chuyên đề 2018. Thư viện Trường Đại học An Giang tổ chức cuộc thi viết chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh những mô hình hay, cách làm mới; những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong giảng dạy, nghiên cứu và học tập; tạo sân chơi cho cộng tác viên là viên chức lao động và học sinh, sinh viên trao đổi, rèn luyện kỹ năng viết báo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Trang báo sinh viên điện tử e-News.

I. NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ TỔ CHỨC:

1. Nội dung thi

- Đề cao phong cách làm việc, học tập của người cán bộ đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhđược thể hiện qua phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học; phong cách nêu gương;

- Đề cao phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện qua phong cách dân chủ nhưng quyết đoán (thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”); phong cách lãnh đạo sâu sát; khéo dùng người, trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo;

- Giới thiệu các nhân tố điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tác động tích cực đối với Nhà trường, xã hội;

- Ngợi ca những tập thể tiêu biểu (tập thể Chi bộ, Chi đoàn, Chi hội Sinh viên....);

- Giới thiệu những mô hình hay, những hoạt động ý nghĩa: mùa hè tình nguyện, hiến máu nhân đạo, bảo vệ môi trường… tạo được dấu ấn sinh viên, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhà trường và cộng đồng.

2. Thể lệ tổ chức

2.1. Thể loại

- Tác phẩm văn học: phóng sự, ký sự, nhật ký (mỗi tác phẩm không quá 2.500 từ).

- Tác phẩm báo chí: bài phản ánh, bài viết về gương người tốt việc tốt (không quá 1.500 từ).

* Lưu ý:

- Nội dung tác phẩm phải là người thật, việc thật diễn ra trong nhà trường, có tính phát hiện và sáng tạo, có họ tên chính xác, địa chỉ rõ ràng, công việc cụ thể;

- Các tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm chưa đạt giải tại các cuộc thi, liên hoan trong và ngoài Tỉnh;

- Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi. Mỗi tác phẩm dự thi phải điền đầy đủ tên thật, bút danh, địa chỉ và số điện thoại. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính chân thật của tác phẩm và tác quyền;

2.2. Thời gian

- Tổ chức phát động Cuộc thi: tháng 01/2018;

- Nhận tác phẩm dự thi từ ngày ra thông báo và kết thúc vào tháng 10/2018;

- Thời gian tổng kết và phát thưởng cuộc thi: dự kiến tháng 12/2018.

2.3. Đối tượng dự thi

- Tất cả công chức, viên chức và học sinh, sinh viên đang công tác, giảng dạy và học tập tại Trường Đại học An Giang (ngoại trừ Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo).

- Cựu giảng viên, cựu sinh viên, học viên của Trường

2.4. Cơ cấu giải thưởng

- Giải thưởng cá nhân: (dành cho sinh viên)

+ 1 giải A trị giá                                              1.000.000 đ/giải

+ 1 giải B trị giá                                              700.000 đ/giải

+ 2 giải C: mỗi giải trị giá                                500.000 đ/giải

+ 4 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá               200.000 đ/giải

- Giải thưởng cá nhân: (dành cho viên chức)

+ 1 giải A trị giá                                              1.000.000 đ/giải

+ 1 giải B trị giá                                              700.000 đ/giải

+ 2 giải C: mỗi giải trị giá                                 500.000 đ/giải

+ 4 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá                200.000 đ/giải

- Giải thưởng tập thể: (tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá, có nhiều số lượng bài viết tham gia dự thi)

+ 1 giải Nhất:                                                   500.000 đ/giải

+ 1 giải Nhì:                                                     300.000 đ/giải

+ 1 giải Ba:                                                      200.000 đ/giải

* Lưu ý:

- Ban Tổ chức cuộc thi có quyền sử dụng các tác phẩm để tuyên truyền, quảng bá về cuộc thi. Các tác phẩm được chọn đăng trên Trang Báo sinh viên e-News sẽ được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành.

- Kinh phí giải thưởng từ kinh phí của Trường và tài trợ.

2.5. Nơi nhận tác phẩm

Bài dự thi gửi qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Mọi liên hệ với Ban Tổ chức cuộc thi: Thư viện Trường Đại học An Giang

Điện thoại: +84 296 625 6565 nhánh 1605;

Email:  1. Cô Nguyễn Thị Hồng Loan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

2. Cô Nguyễn Ngọc Anh Thư: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. CÔNG TÁC TẬP HUẤN

Để hỗ trợ tốt cho các viên chức lao động và học sinh, sinh viên dự thi, Thư viện sẽ tổ chức báo cáo chia sẻ và định hướng cách chọn nhân vật, đề tài và cách triển khai bài dự thi theo đúng yêu cầu của Ban Tổ chức.

1. Thời gian, địa điểm: sẽ có thông báo cụ thể sau

2. Nội dung tập huấn:

Bài 1: Ký chân dung nhân vật;

Bài 2: Hướng triển khai một bài viết dự thi.

3. Báo cáo viên:

1. ThS Trần Tùng Chinh – Trưởng Bộ môn Ngữ văn, Hội viên Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật An Giang;

2. ThS Trương Chí Hùng – Giảng viên Bộ môn Giáo dục Tiểu học, Hội viên Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật An Giang.

                                                                            

          

Thư viện

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.