Hiện tại, Thư viện Trường Đại học An Giang đã nhận 12 laptop và 3 máy chiếu do Đạm Phú Mỹ tài trợ cho Chương trình Lớp học điện tử.

Theo thống kê, Từ 9-6-2006 đến 22-9-2006 đã có: 105 lượt giáo viên của các Khoa: Nông nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên, Khoa Kỹ thuật công nghệ môi trường, Khoa Sư phạm sử dụng laptop và LCD trong giảng dạy. Trong đó, các thầy cô Khoa Nông Nghiệp đạt kỉ lục sử dụng laptop và LCD với 78 lượt.

Laptop cũng đã được 57 lượt sinh viên sử dụng để tìm tài liệu học tập trên internet, số lượt mượn của sinh viên Khoa Nông Nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên cũng nhiều nhất với hơn 31 lượt. Theo quy định của Thu viện, cứ 3 sinh viên sẽ được mượn 01 máy laptop.

Các hình ảnh trong phóng sự ảnh này sẽ cho bạn đọc biết các máy móc đó đã được sử dụng như thế nào cho việc dạy và học của sinh viên Trường Đại học An Giang.

Hồng Vân

Ảnh: Hồng Mai, Hồng Vân

Hồng Vân

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.