Vừa qua, Thư viện Trường Đại học An Giang đã tham dự buổi tọa đàm “Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hóa đọc trong thư viện” tại Tp. Hồ Chí Minh.

Buổi tọa đàm do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức. Đây là chuỗi hoạt động thuộc Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày15/3/2017 theo Quyết định số 329/QĐ-TTg.

Mục đích của Tọa đàm là tạo ra một diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý và những người hoạt động thực tiễn cùng nhau trao đổi xác định được các tiêu chí chung, các tiêu chuẩn cụ thể để xây dựng mô hình thư viện hiện đại, thân thiện, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Tham dự Tọa đàm có TS. Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện; Nhà sử học-TS. Nguyễn Khắc Thuần và đại diện lãnh đạo Sở VH-TT-DL, các thư viện tỉnh, thành phố khu vực phía nam, viện nghiên cứu, Trung tâm Thông tin - Thư viện các trường đại học, thư viện chuyên ngành, cơ sở đào tạo ngành Thư viện.

TS. Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện tặng sách cho đại diện các thư viện tại Tọa đàm. Nguồn: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Chủ trì tọa đàm, Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà đã tóm lược quá trình triển khai Đề án từ tháng 8/2017 đến nay. Theo đó, Đề án đã đem đến nhiều khởi sắc cho các thư viện Việt Nam như: Hệ thống thư viện công cộng (Mạng lưới thư viện cấp xã và cơ sở) đã có bước phát triển vượt bậc; Sự phát triển vượt bậc của các thư viện ở khu vực miền Nam (trong top 10 thư viện có 50% là nhóm thư viện các tỉnh Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long). Vụ trưởng còn phác thảo thực trạng văn hóa đọc ở Việt Nam dựa trên số liệu đã nghiên cứu trong thời gian qua. Đặc biệt, TS. Vũ Dương Thúy Ngà mong muốn các đại biểu sẽ tập trung thảo luận các vấn đề như: Thực trạng tình hình phục vụ bạn đọc của thư viện và những giải pháp thực hiện các tiêu chí phát triển văn hóa đọc; Tiêu chí và mô hình thư viện hiện đại, thân thiện góp phần phát triển văn hóa đọc; Giải pháp trong quản lý và tổ chức hoạt động nhằm triển khai kế hoạch của địa phương, Bộ, ngành, nhằm thực hiện các chỉ tiêu phát triển được đặt ra trong Đề án; Kinh nghiệm và mô hình thư viện hoạt động hiệu quả phục vụ phát triển văn hóa đọc (*)

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe một số tham luận điển hình như: Xây dựng bộ chỉ số đánh giá hoạt động phục vụ người khuyết tật cho thư viện công cộng tại Việt Nam; Phát triển văn hóa đọc trong sinh viên - vai trò thiết yếu của Thư viện đại học; Mô hình thư viện thân thiện và phát triển thói quen đọc sách; Xe thư viện lưu động mô hình phục vụ nhân dân hiệu quả, thiết thực.

 

(*) Tham khảo từ “Báo cáo đề dẫn tạo đàm các tiêu chí xây dựng mô hình phát triển văn hóa đọc trong các thư viện”, TS. Vũ Dương Thúy Ngà.

Hồng Loan - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.