Ngày 28/03/2018, Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Ảnh hưởng của các loại giá thể lên chất lượng nước và tăng trưởng cá Lóc (Channa striata) nuôi trong hệ thống tuần hoàn”  (Mã đề tài: 17.24.NN) do ThS. Phan Thị Thanh Vân, Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản - Khoa Nông nghiệp và TNTN, làm chủ nhiệm.

ThS. Phan Thị Thanh Vân - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Minh Trí - P. QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.