Tuần qua, đại diện cán bộ giảng viên Trường ĐH An Giang đã tham dự Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực quản trịnhà trường trong bối cảnh mới” do Trường Cán bộ Quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo Bình Thuận tổ chức.

Đến tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Hữu Độ và hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các Sở Giáo dục & Đào tạo các tỉnh, thành phía Nam; đại diện các viện, học viện, trường đại học và các nhà khoa học, các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh Bình Thuận.

Ban Chủ tọa Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đánh giá thực trạng giáo dục, những cơ hội và thách thức của giáo dục Việt Nam trong bối cảnh mới. Tập trung nhiều nhất là những ý kiến bàn về các giải pháp nâng cao năng lực quản trị nhà trường để tạo sựchuyển biến tích cực của nền giáo dục nước nhà, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế- xã hội trong tình hình mới.

Nhiều tham luận đề cập hoạt động quản trị trong các cơ sở giáo dục, đào tạo hiện nay như: bồi dưỡng năng lực quản trị trường phổ thông trước thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0; công tác quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; cách mạng công nghiệp 4.0 tác động sự nghiệp giáo dục và đào tạo; nâng cao năng lực quản trịtrường học của hiệu trưởng các trường phổ thông… Nhìn chung, các tham luận cùng hướng đến mục tiêu, để quản trị hiệu quả nhà trường trong bối cảnh mới cần phải đổi mới quan điểm, tư duy về mục tiêu giáo dục, nội dung, chương trình, về phương pháp dạy học… nhất là công tác quản lý, điều hành.

 Toàn cảnh Hội thảo

Đại diện Trường Đại học An Giang có 3 tham luận đóng góp tại Hội thảo: “Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 và sự cần thiết đổi mới đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay” của ThS. Nguyễn Chí Hải (BM.GDQP); “Cơ hội và thách thức đối với các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0” của ThS. Nguyễn Thị Minh Hải (P.TTPC) và “Hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh mới” của ThS. Trần Công Kha (P.CTSV).

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng BộGiáo dục & Đào tạo Nguyễn Hữu Độ khẳng định, đại biểu tham dự và những tham luận đã đặt ra nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến công tác quản lý của lãnh đạo, đó là vai trò của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường; tiêu chuẩn chức danh, chế độ chính sách đối với hiệu trưởng; vai trò và quyền bổ nhiệm hiệu trưởng, những khó khăn trong triển khai chương trình trường học mới, vấn đề lộ trình tinh giản biên chế… Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng trao đổi một số nội dung và ghi nhận tất cả những ý kiến liên quan được các đại biểu đã nêu ra trong Hội thảo và sẽ phản ánh với Bộ trưởng. 

Quý đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Minh Hải – P.TTPC

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.