Sáng ngày 05/04/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học cấp Trường nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Sản xuất nước tương từ nấm bào ngư Pleurotus spp. bằng phương pháp lên men" do ThS. Nguyễn Thị Ngọc Giang – Bộ phận quản lý Thí nghiệm thực hành, Phòng Quản trị thiết bị làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài NCKH của ThS. Nguyễn Thị Ngọc Giang

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Lan Phương – P. QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.