Sáng ngày 05/04/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học cấp Trường nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Nghiên cứu chế biến trà hòa tan từ dịch trích cây Thuốc Dòi bằng công nghệ sấy phun” do ThS. Nguyễn Duy Tân – Phó trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp & TNTN làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi xét nghiệm thu đề tài NCKH của ThS. Nguyễn Duy Tân

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Lan Phương – P. QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.