Ngày 31/3/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Đào tạo xét  duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường “Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý đảng viên Trường Đại học An Giang” do ThS. Huỳnh Phước Hải, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin là chủ nhiệm; ThS. Lê Quốc Cường, Phó Hiệu Trưởng; ThS. Phan Minh Trí, Phó trưởng phòng Tổ chức Chính trị và ThS. Lê Thị Minh Nguyệt, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin là thành viên.

ThS. Huỳnh Phước Hải báo cáo đề cương nghiên cứu trước Hội đồng

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề tài NCKH

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Á Đông – P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.