Chiều ngày 20/04/2018, tại phòng họp 4 – Khu Hiệu bộ, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2017 – 2018: “Định danh và bước đầu thu thập nấm cổ Linh chi tại An Giang”. Đề tài do ThS. Hồ Thị Thu Ba - Bộ môn Công nghệ sinh học (Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên) làm chủ nhiệm.

ThS. Hồ Thị Thu Ba - Bộ môn Công nghệ sinh học, chủ nhiệm đề tài

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Minh Trí – P.QLKH&ĐTSĐH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.