Sáng ngày 20/04/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học cấp Trường nghiệm thu đề tài “Tác động của “diễn biến hòa bình” đến tư tưởng của sinh viên Trường Đại học An Giang hiện nay” do ThS. Nguyễn Hồ Thanh và ThS. Nguyễn Chí Hải – Giảng viên Bộ môn Giáo dục Quốc phòng đồng chủ nhiệm. 

ThS. Nguyễn Hồ Thanh và ThS. Nguyễn Chí Hải báo cáo đề tài

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Lan Phương – P.QLKH&ĐTSĐH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.