Sáng ngày 20/04/2018, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học “Thực trạng và giải pháp rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống sư phạm cho sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang " do ThS. Trần Thị Huyền – Phó Trưởng Bộ môn Tâm lý Giáo dục (Khoa Sư phạm) chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH của ThS. Trần Thị Huyền

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Lan Phương – P.QLKH&ĐTSĐH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.