Ngày 27/04 vừa qua, tại phòng Chuyên đề 222 – khu Văn phòng khoa, Khoa Luật và Khoa học Chính trị đã tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị khóa 15.

Lớp DH15CT (Khóa 2014 – 2018) có 5 sinh viên được thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp đại học. Đây là những sinh viên có kết quả học tập tốt và có đủ khả năng đảm nhiệm đề tài.

Hội đồng Khoa học được thành lập để phản biện các đề tài do TS. Trần Lê Đăng Phương (Phó Trưởng khoa) làm Chủ tịch và các thầy cô từ các bộ môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện phản biện.

Nội dung các đề tài chủ yếu xoay quanh các vấn đề: thực trạng phát triển nông thôn mới, giải pháp phát triển du lịch văn hóa tâm linh, giải pháp xây dựng làng nghề truyền thống từ kinh tế hộ gia đình, đời sống đạo đức gia đình và xây dựng đạo đức sinh viên An Giang theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.

Thông qua các đề tài, các bạn sinh viên trình bày các kết quả khoa học có giá trị cao, có khả năng ứng dụng thực tế và được các phản biện nhận xét, chỉnh sửa, bổ sung cho hoàn thiện. Kết quả tất cả các đề tài khóa luận đều đạt loại giỏi trở lên, trong đó đề tài “Phạm trù hiếu trong tư tưởng Nho gia và ảnh hưởng của nó đối với đời sống đạo đức gia đình ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang” của bạn Nguyễn Thị Trúc Nương được loại xuất sắc (9.5 điểm).

TS. Trần Lê Đăng Phương - Chủ tịch Hội đồng đánh giá đề tài của sinh viên

Sinh viên Lê Thái Tường Vi trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu

Giảng viên phản biện đóng góp ý kiến cho sinh viên Lê Thị Diễm My

Bạn Nguyễn Thị Trúc Nương cùng quý thầy cô Hội đồng

Bạn Võ Thị Huỳnh Như và thầy cô phản biện

Trúc Nguyễn - DH15CT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.