Tuần qua, Khoa nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên đã tổ chức Hội đồng Khoa học nghiệm thu đề tài “Ảnh hưởng của ánh sáng đèn LED đỏ, xanh và trắng đến sự sinh trưởng và phát triển cây cúc tiger (Chrysanthemu sp.) trong nhân giống in vitro và vườn ươm”. Đề tài do bạn Nguyễn Văn Thảo - sinh viên lớp DH15SH1 (ngành Công nghệ Sinh học, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên) làm chủ nhiệm.

Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng Khoa học

Đề tài được thực hiện với mục tiêu khảo sát sự ảnh hưởng của ánh sáng đơn sắt của đèn LED đỏ, xanh và trắng trong chiếu sáng nhân giống in vitro đến các giai đoạn nhân nhanh chồi và tạo rễ trên cây cúc tiger, nhằm tìm ra tỷ lệ kết hợp giữa các ánh sáng đơn sắc của đèn LED để tạo nguồn cây giống cúc tiger nuôi cấy mô có chất lượng cao.

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, ánh sáng đèn LED đỏ kết hợp với ánh sáng đèn LED xanh phù hợp cho nhân giống in vitro cây cúc tiger. Với tỉ lệ ánh sáng này, các chồi cúc khi đưa ra vườn ươm có khả năng thích nghi, sinh trưởng và phát triển tốt. Ngoài ra đề tài còn được đánh giá có khả năng ứng dụng trong thực tế.

Hội đồng đã góp ý và bỏ phiếu đề tài đạt loại Tốt (89,5/100 điểm).

Thùy Linh – DH15SH2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.