Đây là một phần mềm trên ứng dụng điện thoại sử dụng hệ điều hành OS hoặc Android. Phần mềm có thể dịch ra  31 thứ tiếng VoiceTra của NICT (Nhật) đã  được cải tiến đáng kể so với phiên bản 2016. Độ chính xác trong dịch tiếng nói Anh-Nhật, Nhật-Anh đạt tới 94% cho hội thoại về chữa bệnh, đạt 84-90% cho hội thoại về du lịch, cứu hộ thiên tai...
 
Có thể tải miễn phí VoiceTra tại:
cho HĐH iOS 8.0 (VoiceTra ver 6.3) về sau và cho Android 4.1 (VoiceTra 6.7) về sau.
 
Theo đánh giá của nhóm chuyên gia, VoiceTra cho chất lượng dịch tốt hơn so với của Google. VoiceTra đang được NICT hoàn thiện để hướng tới dùng cho Tokyo Olympics 2020.
 
 

CLB Tin Học

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.