Ngày 25/05/2018, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Chế biến và bảo quản cao thuốc dòi – tắc bằng công nghệ cô đặc chân không”.

Đề tài do ThS. Nguyễn Duy Tân – Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên thực hiện.

ThS. Nguyễn Duy Tân – Chủ nhiệm của đề tài nghiên cứu

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

 

 

 

Minh Trí - P.QLKH&ĐTSĐH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.