In bài này 

Vừa qua, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa của sinh viên ngành Chăn nuôi – Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên.

Đề tài “Nghiên cứu năng suất sinh sản của heo nái Landrace và so sánh khả năng sinh trưởng của con lai F1 của heo nái Landrace với tinh Duroc và Yorkshire” do sinh viên Nguyễn Trần Phước Chiến - DH16CN làm chủ nhiệm, dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Bình Trường – giảng viên Bộ môn Chăn nuôi - Thú y.

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá năng suất sinh sản của heo nái Landrace trong điều kiện nuôi nông hộ, đồng thời so sánh khả năng tăng trọng của con lai giữa heo nái Landrace với đực Duroc và Yorkshire, từ đó góp phần đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển, chọn lọc công thức lai nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi heo. Theo kết quả đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 87,2/100 điểm, xếp loại Tốt.

Sinh viên Dương Yến Linh báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Đề tài thứ hai là nghiên cứu của sinh viên Dương Yến Linh - DH15CN, cũng do ThS.Nguyễn Bình Trường hướng dẫn khoa học. Đề tài “Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi trâu tại An Giang” được thực hiện nhằm mục đích đánh giá hiện trạng chăn nuôi trâu tại tỉnh An Giang và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển đàn trâu, từ đó đánh giá khả năng sinh trưởng, sinh sản của đàn trâu và tìm ra yếu tố ảnh hưởng phát triển chăn nuôi trâu. Kết quả, đề tài được Hội đồng đánh giá 81,6/100 điểm, xếp loại Khá.

Được biết, kết quả nghiên cứu của cả 2 đề tài đã được đăng trong tạp chí khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi số 04 (năm 2018).

Anh Minh - Phước Chiến (DH16CN)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.