Ngày 08/6/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn về bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học và bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học cho các thành viên tham gia công tác tự đánh giá của Trường.

Hội nghị nhằm giúp giảng viên của Trường hiểu rõ hơn về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Trường Đại học An Giang, thực hiện tốt công tác đảm bảo chất lượng giai đoạn 2018-2023. 

PGS, TS. Trần Văn Đạt - Phó Hiệu Trưởng giới thiệu Hệ thống đảm bảo chất lượng Trường ĐHAG và Bộ tiêu chuẩn cấp cơ sở giáo dục đại học

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hồng Loan - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.