- Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX (từ ngày 17 đến 19-7-2018) được tiến hành ngay sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội (khóa XIV) vừa kết thúc, với nhiều nội dung quan trọng được thông qua, làm cơ sở, định hướng cho tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời gian tới.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ 7 (khóa IX)

 

Tập trung đánh giá tình hình KT-XH

Trong ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp đã tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời, nghe các báo cáo, tờ trình, thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

Đánh giá về tình hình KT-XH của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt cho rằng: “Với sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, giám sát tích cực có trọng tâm của HĐND, sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, cùng sự đồng thuận, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh nên tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực”.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) đạt 6,10%, cao hơn cùng kỳ nhiều năm. Trong đó, cả 3 khu vực đều có mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Việc điều hành chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ngày càng linh hoạt, sát thực tế, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Thu ngân sách đạt khá (tăng 6,95% so cùng kỳ năm 2017, đạt 58,25% dự toán năm 2018).

Đặc biệt, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư và thành lập mới doanh nghiệp đạt kết quả khả quan. Hoạt động dịch vụ phát triển sôi động, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 54.319 tỷ đồng (tăng 11,15% so cùng kỳ).

Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón khoảng 6,5 triệu lượt khách đến tham quan (tăng 3% so cùng kỳ và đạt 8% so với kế hoạch 2018). Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo thực hiện tốt…

Thảo luận, đóng góp ý kiến nhiều vấn đề quan trọng

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Do đó, trong ngày làm việc thứ 2 (18-7), kỳ họp đã tiến hành chia tổ thảo luận và dành nhiều thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến và đề ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển KT-XH năm 2018; tập trung xem xét các báo cáo thường kỳ của UBND tỉnh, của các cơ quan chức năng; thảo luận và quyết định nhiều nội dung chuyên đề quan trọng để HĐND tỉnh có cơ sở quyết định thông qua các nghị quyết đảm bảo chất lượng, sát với tình hình thực tiễn.

Mặt khác, việc thảo luận dân chủ, xem xét thấu đáo 32 Tờ trình thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách, thể hiện rõ định hướng của tỉnh trong vận dụng và cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của An Giang, tạo tiền đề và động lực cho việc thực hiện các mục tiêu KT-XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo tiếp tục được thể hiện rõ tại kỳ họp thứ 7 (khóa IX), chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý, có sự điều chỉnh linh hoạt, kịp thời. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết.

Hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình tiếp tục được cải tiến theo hướng tăng tính đối thoại, tranh luận trực tiếp, tập trung vào các vấn đề lớn đã tạo không khí làm việc dân chủ, cởi mở, trách nhiệm, làm sáng tỏ nhiều nội dung mà Nhân dân, cử tri và đại biểu HĐND quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. 

Theo THU THẢO (baoangiang)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.